kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Elektronska promocija preduzetništva na sajtovima gradova i opština Republike Srbije - Valjevo - 03.April 2014.


Tokom Marta 2014. uradili smo analizu 167 web portala gradova i opština na teritoriji Republike Srbije. Cilj ovog istraživanja bio je da se ukaže koliko su gradovi i opštine prilagodile svoje poslovanje elektronskom poslovanju i koliko pružaju pomoć u promotivnim aktivnostima preduzetnika. Zato smo i odlučili da analiziramo elektronske portale lokalnih samouprava Srbije koji daju doprinos i podršku razvoju MSP, a samim tim pospešuju razvoj elektronskog poslovanja.

Rezultati ovog istraživanja prezentovani su u Valjevu na Prolećnom Poslovnom Forumu 03.Aprila 2014. u prostorijama Poslovnog Fakulteta. Tema konferencije bila je "Kako unaprediti održivi ekonomski razvoj", u organizaciji Instituta za Održivi razvoj koje se nalazi u okviru Poslovnog fakulteta Valjevo.
Konferenciji je prisustvovalo oko 25 predstavnika malih i srednjih preduzeća, agencija i institucija i oko 10 studenata sa Poslovnog fakulteta Valjevo.

Elektronska promocija preduzetništva - Uvod

Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva

Ovo istraživanje je sprovedeno zato što mala i srednja preduzeća čine osnovu privrede 21. veka i nosioci su inovativnosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i rešavanja problema nezaposlesnosti mladih generacija u današnjem globalnom svetu.
Današnja privreda Srbije prati ove tokove sa više ili manje uspeha, ali na tom putu punom prepreka polako zauzima svoje mesto. Ovi rezultati nekada nisu jasno vidljivi, ali ih ima i to nas je motivisalo da uradimo istraživanje koje pokazaje gde se trenutno nalazi i u kom pravcu ide privreda Srbije.

Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva

Ne zna se koji je tačan registrovani broj malih i srednjih preduzeća u Srbiji i koliko tačno ljudi zapošljava taj sektor, niti se zna koliko od tih preduzeća aktivno koristi neke forme elektronskog poslovanja, tako da se nismo želeli baviti procenama na osnovu ne sasvim pouzdanih internet istraživanja niti se pozivati na naše interne procene. U pitanju je mali uzorak koji je rezultat evaluacijskih izveštaja tokom organizovanja promotivnih poslovnih skupova (SME WEEK 2013. - Elektronsko poslovanje) i to sigurno ne bi dalo realnu sliku elektronskog poslovanja MSP u Srbiji.
Digitalni svet je preuzeo vodeću ulogu u razvoju ekonomije današnjice i zakoračio u četvrti globalizacijski proses (*The World is flat Thomas Friedman. Picard July 2007).

Ukupno obrađenih sajtova gradova i opština Republike Srbije - 167

Stranica za privrednike
105 (62%)

Stranica sa linkovima ka privrednim subjektima
52 (31%)

Sajt na engleskom jeziku
42 (25%)

Sajt na nekom drugom jeziku
20 (12%)

Nije u funkciji
24 (22%)

Nije u funkciji
12 (23%)

Nije u funkciji
12 (28%)

Nije u funkciji
2 (10%)


Kriterijume koje smo odabrali, smatramo da su najrelevantniji u smislu promovisanja i privrednika i same opštine. Ovo istraživanje se može još detaljnije uraditi sa još više podela po kriterijumima i definisanim indikatorima, s tim što je u ovoj formi bilo predviđeno i prikladno za Poslovni formu gde je i prezentovano.

Par interesantnih stvari koje smo primetili su da veliki broj opština i gradova na svojim web portalima imaju određena crkvena obeležja (ikonu nekog svetca, fotografiju neke crkve ili nekog manastira, ili neke verske aktivnosti poput vađenja svetog krsta), koja nisu povezana sa biznisom, niti sa promociom malih i srednjih preduzeća
Opštine u kojima su bili sprovedeni projekti od strane EU, USAID-a, imaju verziju sajta na engleskom jeziku, s tim što se ta stranica ne održava, tj. prekinuto je njeno održavanje (up-date) nakon završenog projekta.

Urađeno je istraživanje po istom principu i za područje Crne Gore jer smatramo da su obe privrede komplementarne zbog sličnog iskustva, oslanjanja više na uslugu nego na proizvodnju i obe ekonomije imaju sličnu polaznu tačku. Obe ekonomije su bile izložene ekonomskim i tehnološkim sankcijama i u obe zemlje socijalistički koncept privrede je razoren i devastirana je industrijska proizvodnja.

Ukupno obrađenih gradova i opština Crne Gore - 20

Stranica za privrednike
7 (35%)

Stranica sa linkovima ka privrednim subjektima
5 (25%)

Sajt na engleskom jeziku
6 (30%)

Sajt na nekom drugom jeziku
2 (10%)

Nije u funkciji
1 (14%)

Nije u funkciji
2 (40%)

Nije u funkciji
1 (17%)

Nije u funkciji
0

Obe zemlje su na putu EU integracija i članstva u Svetskoj tgovinskoj organizaciji, a trenutni dometi tih procesa su različiti i mogu se porediti i meriti. Iskustva obe zemlje su kvalitetna i mogu se primeniti kao podsticaj ili model daljeg razvoja.

Treća zamlja naše regije, Bosna i Hercegovina koja želi krenuti putem EU integracija može koristiti iskustva Srbije i Crne Gore. Kosovo je sused sve tri navedene ekonomije i svakako ima značajnu ulogu u ovim procesima. Zbog ograničenja vremena prezetovanja na svega 10 minuta nismo bili u mogućnosti da podelimo sve ove  informacije sa učesnicima konferencije.

Na prezentaciji smo iskoristili i podatak iz istraživanja koleginice Tamare Milenković Bekčić, na temu „Porodične firme – stub razvoja ekonomije Srbije“, gde je pokazano koliko privrednici smatraju da su opštine otvorene za inicijative koje dolaze sa njihove strane. Taj podatak, tj. slajd se nalazi u našoj PREZI prezentaciji


Generalna preporuka je da se definiše zajednički izgled, forma, za svaki portal grada i opštine koji će sadržati podatke koji su važni za privrednike. Kroz tu zajedničku formu, privrednici će moći na lak i pregledan način da dođu do potrebnih informacija. Ostali delovi web portala bili bi uređivani i ažurirani prema slobodnoj volji gradova i opština.

Na poslovnom forumu su i studenti, mladi ljudi imali šansu da prikažu svoja dostignuća i tu se videlo koliko su otvoreni, spremni i da već uveliko koriste blagodeti modetnih tehnologija i elektronskog poslovanja.

Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva Elektronska promocija preduzetnistva
Valjevo za mlade - Dejana Mališić  Zeleni trag – Jelena Bošković Frozen Finance – Milan Đorđević; Aleksandar Radojičić