kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Konferencija - Socijalni Inkubator Grachanica - 20.08.2014.

Otvaranje Socijalnog Inkubatora Gračanica - Kosovo

RAZVOJ I UPRAVLJANJE SEKTORA UMETNOSTI I RUKOTVORINA U GRAČANICI

Projekat je podržan od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Trajanje Projekta: 15. jun 2014. – 15. april 2016. (22 meseca).
Nosioci projekta: Prishtina REA, Opština Gračanica i RDI.
Posmatranje projekta: Evropska Unija Kancelarija na Kosovu

Fokusiranje projekta i Korisnici:
Osnaživanje i podrška zapošljavanu i socijalno uključivanje najugroženijih i ranjivih grupa kroz promociju umetnosti i zanatstva unutar dobro opremljenog Socijalnog inkubatora koji će biti upravljan od strane socijalnog preduzetništva, razvijen preko Savetodavnog Poslovnog Centra i promovisan od strane svojih putujućih zanatlija.

 

Socijalno preduzetnistvo


Projektne Aktivnosti:
- Tržišno orijentisani i održivi proizvodni kapaciteti Umetnosti i Rukotvorina, kroz angažovanje ugroženih i ranjivih članova (oko 150 korisnika);
- Izgradnja objekta/unapređenje proizvodnje i upravljanje kapacitetima prema Socijalnom inkubatoru i upravljanje osnovanog ( oko 100 );
- Razvoj, marketing, promocija, IT platforma i prodaja Umetnosti i Rukotvorina i slični proizvodi (tradicionalna hrana i turizam ) širom Kosova i izgradnja putujućih zanatlija promovisanih na Festival Umetnosti i Rukotvorina u Gračanici i B2B događaj (oko 350);
- Konsolidacija Poslovnog savetodovnog centra u Gračnici lociranog u prostorijama Socijalnog preduzeća;
- Promovisanje i pružanje Preduzetništva i upravljanje veštinama, (100 korisnika) i pet inicijativa pod grantovima.

Socijalno preduzetnistvo Socijalno preduzetnistvo Socijalno preduzetnistvo

Očekivani rezultati:
- Formiranje Socijalnog Preduzeća Gračanica;
- Povećanje kapaciteta proizvodnje Umetnosti i Rukotvorina;
- Izgradnja Objekta Socijalnog preduzeća (Inkubator i Poslovni Savetodavni Centar ) i putujuće zanatlije;
- Konsolidovan Poslovni Savedodavni Centar – Obuke i Treninzi
- Šema malih grantova
- Promotivni događaji, Sajmovi, posete i slični događaji
- Biće prepoznat kao objekat gde će mladi i osobe sa posebnim potrebama dobiti različite vrste obuka iz kulture, turizma, preduzetništva i drugih događaja i aktivnosti;
- Promovisano kao vidljivo i posećeno mesto od strane lokalnih i međunarodnih činioca, mreža, partnera, zainteresovanih, turista, gostiju itd...

Socijalno preduzetnistvo Socijalno preduzetnistvo Socijalno preduzetnistvo