kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Motivacija zaposlenih

Ko je u vašoj organizaciji odgovoran za motivaciju zaposlenih ?

Motivisanje zaposlenih je uvek bila, a u novije vreme, je još intenzivnija potreba organizacija koje su se odlučile za napredak i opstanak na tržištu Srbije i regiona.

Zbog potreba naših sadašnjih i budućih klijenata, u našoj ponudi se nalazi i trening kako motivisati zaposlene, koji prilagođavamo potrebama vaših menadžera i cele organizacije.

Motivacija zaposlenih je važna investicija za uspešne menadžere i zaposlene

Investicija u trening motivacija zaposlenih se kreće u rasponu od 400 do 800 eura za jedan dan treninga, sa dva trenera aktivna tokom celog dana.

U ovu cenu su uračunati svi prateći troškovi poput, dolaska i odlaska trenera, prenoćišta, hrane, materijala.

call button

Šta se nalazi između štapa i šargarepe ?

motivacija zaposlenih

Ljudi su kompleksna bića, imaju različite potrebe, različito gledaju na svet, različite ciljeve, vrednosti, zahteve, težnje, percepcije su im drugačije, prag tolerancije se razlikuje. Sve su to osobine ličnosti koje direktno ili indirektno utiču na nivo motivisanosti zaposlenih za obavljanjem poslova u firmi.

Opšte je poznati da novac nije presudan faktor kako bi motivacija zaposlenih bila na zavidnom nivou. Ako nije novac (šargarepa), šta je onda ? Na to pitanje ćemo zajedno dati odgovor na treningu motivacija zaposlenih u saradnji sa vašim menadžmentom na organizovanim radionicama.

Pre treninga motivacija zaposlenih

detalj radionice sa treninga

Organizujemo poslovni sastanak sa predstavnicima vaše organizje (direktor, HR sektor, top menadžment) i definišemo vaše potrebe. Nakon osnovnog upoznavanja, analiziramo probleme koje ste uočili kod vaši menadžera ili zaposlenih po pitanju motivacije zaposlenih ?

Ukoliko imate posebnih potreba za detaljnijom analizom određenog menadžera, u vezi sa ocenom posedovanja određenih veština, radionicu treninga organizujemo tako da taj menadžer dobije ulogu u kojoj će morati da upotrebi upravo te veštine. Na ovaj način na licu mesta dobijamo uvih u njegove trenutne veštine, potrebe za unapređenjem i načine na koji će ih unaprediti.

Za sve naše metode, koristimo posebne konsalting alate.

Nakon treninga motivacija zaposlenih

motivišući timski rad

Nakon treninga kako motivisati zaposlene, dostavljamo vam detaljne izveštaje sa održanog treninga. Najpre, dan nakon treninga, organizujemo poslovni sastanak sa predstavnicima organizacije u razgovoru, u usmenoj formi, dostavimo generalni izveštaj sa treninga. Stavimo akcenat na situacije, bez obzira, da li su bile najupečatljivije i najznačajnije u odnosu na vaše zahteve.

Nakon dva dana od završenog treninga, dostavljamo vam izveštaje u pisanoj formi. Jedan opšti izveštaj i posebne izveštaje za određene zaposlene. U posebnim izveštajima, dajemo našu ocenu za nivo posedovanja traženih veština, dajemo preporuke za poboljšanja i vremenski rok u kome je potrebno realizovati definisane akcije za poboljšanja.

Pored treninga motivacija zaposlenih, imamo još raspoloživih treninga unašoj ponudi, a detaljnije se možete informisati klikom na LINK.