kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Šta je koučing

Koučing je najkritičnija uloga savremenog menadžera

Većina ljudi je čula za koučing, manje više znaju ta je to, s tim što je nejasno gde je mesto koučinga u nekoj organizaciji. Ne postoji jasna i precizna definicija koučinga. Svako je definiše za sebe.

Tako da je za nekoga "Podizanje (unapređivanje) ličnih performasi (osobina) zaposlenih"; ili
"Koučing je unapređivanje znanja zaposlenih u cilju ostvarivanja bolje produktivnosti organizacije".

Za nas je koučing vođenje razgovora sa klijentom, u kome definišemo ključne uzroke problema u poslovanju i pomoć u nalaženju rešenja, menjajući pritom percepciju klijenta, koristeći različite koučing alate.

Koučing filozofija

Naša koučing fiozofija: Otkloniti strah od neuspeha i pružiti podršku u uspehu.

Definisanje koučing fiozofije nije ni malo jednostavan proces. Potrebno je uključiti sve menadžere, sagledati trenutnu situaciju i u skladu sa definisanim ciljevima postaviti osnov za razvoj koučing kulture u organizaciji.

Koučing iskustvo

Tokom trajanja IISP projekta 2012. - 2013. uradili smo 68 koučing sesija, sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća širom Srbije.

Prezentacija za menadžment - gratis

Pripremili smo prezentaciju za vaš menadžment tim u trajanju od sat vremena, tokom koje bismo objasnili Šta je koučing i gde je njegovo mesto u vašoj organizaciji. Prezentacija je informativnog karaktera i sagledava trenutno stanje vaše organizacije i gde se nalazite po pitanju uspostavljanja koučing kulture.

call button

Koji su preduslovi za kvalitetan koučing ?

Da bi ste uspostavili koučing kulturu u vašoj organizaciji, poželjno je da ste u vaša organizacija definisali Misiju (svrhu posojanja), Viziju, očekivanja od definisanih pozicija u organizaciji, ciljeve koje zaposleni treba da postignu, sistem izveštavanja.

Pružamo uslugu organizacionog razvoja kako biste uspostavili osnovne postulate postojanja vaše organizacije, kako biste dalje mogli da razvijate i negujete koučing kulturu.

Koucing koucing Koučing

Na regionalnom sajmu privrednika u Novoj Pazovi, naša koučing metodologija je prezentovana privrednicima, predstavnicima kompanije Promeks doo iz Šapca i Momentum doo iz Sremske Mitrovice.

Sa privrednicima je između ostalog diskutovano o preduslovima koje organizacije moraju da uspostave kako bi koučing dao najbolje rezultate. Počev od realizacije ideje, preko definisanja pozicija i radnih mesta u organizacionoj šemi, potrebno je angažovati odgovarajuće ljudske resurse. S obzirom da niko ne može očekivati da mu odmah dođu zaposleni koji se potpuno razumeju u poslove koje trebaju da obavljaju, potrebno je imati kvalitetnog menadžera koji će dalje razvijati i usavršavati sposobnosti i veštine zaposlenih.

Kako uspostaviti koučing kulturu i konstruktivno upućivanje feedbacka

Ukoliko u vašoj organizaciji ne postoji praksa davanja feedback-a (povratne informacije), sam koucing neće u bližoj budućnosti dati pozitivne rezultate. Feedback je najjsnažniji metod za uspostavljanjem pozitivne klime u organiazciji, dok se koučing u tom slučaju bavi otkrivanjem i eliminisanjem problema menadžmenta za davanjem kvalitetnog feedback-a.

Dobar menadžer stalno govori zaposlenima šta i kako da urade, zaposleni od menadžera očekuju govota rešenja. Međutim, kada je feedback u pitanju, vrlo retko se dešava da menadžer uputi kvalitetan feedback svojim zaposlenima, još ako davanje feedbacka nije čest slučaj u organizaciji, onda se zaposleni vrlo često najpre uplaše, jer smatraju da su uradili nešto loše, a zatim prelaze na konstruktivan razgovor. Kroz koučing metodologiju vašim menadžerima pružamo uslugu treninga za davanjekvalitetnog feedbacka.

Feedback trening koji vam nudimo u našoj ponudi se odnosi na unapređivanje veština vaših menadžera za davanjem tj. upućivanjem konstruktivnog feedbacka. Kroz četvoročasovni trening, menadžeri će biti upoznati sa osnovim pravilima i tehnikama za davanje feedbacka. Pogledaćemo prethodno upućene povratne informacije, i uradićemo analizu. Zatim, kroz osmišljene, radionice menadžeri će međusobno razmeniti davanje feedbacka u usmenoj i pismenoj formi. Na treningu ćemo definisati i osnovnu formu za feedback kao i dinamiku upućivanje (dnevni, nedeljni ili mesečni nivo).

Feedback je jedan od najkritičinijih momenata u radu sa zaposlenima. Da bi feedback bio konstruktivan, neophodno je da menadžer koji upućuje feedback bude upoznat sa prethodnim rezltatima zaposelenog. Kada ima prgled prethodnih rezultata, tada može uraditi upoređivanje sa sadašnjim ostvarenim rezultatima.

Kao što i koučing ne može biti produktivan ukoliko nisu definisani merljivi ciljevi za svaku poziciju u organizaciji, tako ni feedback nema efekta ukoliko nisu napismeno definisani  ciljevi niti praćeni rezultati.

Menadžer treba bii učtiv prilikom davanja feedbacka, ljubazan, prijatan. Zato je poželjno definisati vreme za razgovor sa zaposlenima, jedan na jedan, kako bi oba sagovornika bila psihički spremna. Kod većine organizacija feedback nije uobičajena praksa, pa se na njega gleda kao na nešto negativno. Međutim, on je izuzetno koristan, jer se sa dve ključne rečenice „Nastavi ovo da radiš“ i „Sledeći put pokušaj to i to“, uspostavlja poverenje između zaposlenog i menadžera. Zaposleni uviđa želju menadžera da napreduje, da usavršva svoje znanje i veštine.

Da bi se stekla takva vrsta poverenja, potrebno je da u opisu posla svakog menadžera bude definisana obaveza usavršavanja zaposlenih u timu i da menadžer definiše vreme viđanja sačlanovima svog tima jedan na jedan.

Sa druge strane, zposleni su kompleksa bića sa svojim potrebama za ličnim usavršavanjem. Bilo da je to čitanje neke knjige, bilo da je učenje stranog jezika, ples, vežbe i slično, menadžer mora imati razumevanja i za takve individualne potrebe. O tim potrebama je takođe potrebno razgovarati na sastaku sa menadžerom.

Koučing - poslovne klinike

Tokom trajanja IISP projekta, finansiranom od strane EU, za dve godine 2012-2013. obuke u vezi sa unapređenjem poslovanja , prošlo je 330 organizacija. Predstavnici organizcija, su imali priliku da razgovaraju "jedan na jedan" sa izabranim konsultantom, u vezi poslovnih problema. EU je razgovor jedan na jedan definisala kao biznis klinike, što u stvari predstavlja biznis koučing.

Održali smo 68 biznis (koučing) sesija, na kojima je uglavnom bio vođen razgovor o tome, kako zaposlenima pomoći da pozitivno reaguju na promene koje su neminovne, neophonde i sve češće u svim tipovima organizacija. Danas je tehnološki napredak nezaustavljv i utiče na sve sfere poslovanja. Zaposleni koji su ranije odlično obavljali svoj posao, a sada kada su nastupile promene ne daju dobre rezultate, definitivno imaju "problema u glavi", a ne u veštinama i iskistvu.

Zadatak menadžera je da kroz koučing sesiju pomogne zaposlenima da prebrode prepreke u glavi i da unapredi veštine reagovanja na promene.