kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Kreativne inovacije d.o.o. - Organizacioni razvoj


“There are more aspects of interfecing with the external world that are more like running presidental campaign then ranning a business.”;
H. Lee Scott CEO; Wal-Mart

Navedeni citat samo ukazuje na neophodno ponašanje menadžera u uslovima velike konkurencije i finansijske krize današnjeg sveta. Ono što se iz citata neprimećuje, ali naslućuje, je odlična unutrašnja organizacija kompanije Wal-Mart.
Bez unutrašnje organizacije nije moguće odgovoriti na spoljašnje zahteve biznisa, niti potrebe zaposlenih koji su danas najveći kapital svake firme koja planira opstanak na tržištu.

Organizacioni razvoj prati širenje kompanijskih poslova, prilagođava se uslovima koje nameće tražnja i ponuda, bavi se problemima zaposlenih, njihovim zahtevima, potrebama ličnog napredovanja.
Savremeni menadžer upravlja preduzećem na način kako se vodi predsednička kampanja. Srednji i niži menandžment vodi računa o procesima, ROI, profitnim stopama, toka gotovine itd.
Da bi CEO uspešno vodio preduzeće mora imati savršenu kumunikaciju u svim smerovima i na svim nivoima unutar svoje organizacije. Kada se stvore ovi uslovi, komunikacija sa spoljnim okruženjem realizuje se shodno planovima za prevazilaženje trenutnih problema kompanije i globalnog finansijskog tržišta.
Jedino dobra unutrašnja organizacija obezbeduje uslove za uspeh u svim vremenima, pa i kriznim.

Osnove dobre organizacije postižu se:
- Strukturom koja je prilagođena potrebama firme,
- Definisanim zahtevima za menadžere i zaposlene,
- Definisanim benefitima menadžera i zaposlenih,
- Jasnom komunikacijom od vrha do osnove, i obrnuto,
- Definisanjem svih Politika i procedura,
- Jasnim i razumljivim instrukcijama

Nema gotovih rešenja niti univerzalnih formula. Svako preduzeće je jedinstveno, svaki tim je jedinstven, svaki menadžer je jedinstven.
Svaki uspeh je neponovljiv. Ponavljaju se samo promašaji.

Ukoliko smatrate da Vaša organizaciona struktura nije na zadovoljavajućem nivou, kontaktirajte nas, organizovaćemo sastanak, upoznati se i porazgovarati o problemima i definisati buduće akcije ...