kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Plan preventivnih mera - COVID 19

Privredni subjekti su u obavezi da keiraju Plan preventivnih mera za suzbijanje pojave i širenja Korona virusa (COVID 19) u skladu sa pravilnikom donetim 03.07.2020.

Pružamo uslugu izrada Plana preventivnih mera za privredne subjekte koji imaju do 20 zaposlenih.

klijenti hasap

call button

Pružamo vam uslugu izrade plana preventivnih mera i to:

- Za postojeće hasap (haccp) klijente cena izrade Plana preventivnih mera je 30 Eura, u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja. Plaćanje se obavlja preko žiro računa kompanije.

- Za privredne subjekte koji nisu naši trenutni hasap (haccp) klijenti cena za izradu Plana preventivnih mera iznosi 50 Eura.

- Za naše hasap (haccp) klijente sa kojima imamo potpisan ugovor o održavanju haccp sistema na godišnjem nivou, ne naplaćujemo izradu plana preventivnih mera.

Za privredne subjekte koji nisu naši klijenti kreiramo Plan preventivnih mera, ako se bave poslovima s hranom i ako imaju do 20 zaposlenih.

Pružamo prateću podršku za efikasno sprovođenje plana kako bi plan preventivnih mera bio funkcionalan. Podrška u sprovođenu podrazumeva dodatnu obuku zaposlenih, u vezi sa popunjavanjem i doradom listi zapisa, pravila ponašanja i opšte upravljanje i sprovođenje plana preventivnh mera.

Plan preventivnih mera može vremenom biti dopunjen predlozima zaposlenih ili zahtevima nadležnog ministarstva.