kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju - Trening - Mart 2013.

Za menadžment i zaposlene Kompanije Termorad d.o.o., u Požegi, održan je dvodnevni trening na temu "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju"

Inovativnost u poslovanju

Osnovna delatnost je proizvodnja bojlera koji ukupno broje više od 150 modela, deleci se prema nacinu zagrevanja, položaju, mestu ugradnje, boji i zapremini. U svom proizvodnom programu nalaze se hidroforske i ekspanzione posude, izmenjivaci toplote, dimni sistemi.

Trening je održan 22.03. i 23.03.2013. u saradnji sa kompanijom Veza d.o.o. - Poslovna Znanja

PREPORUKA KONSULTANATA:

Pre nego što odaberete trening za vaše zaposlene, preporučujemo da uradite Skeniranje kompanije i menadžerskog tima ljudi.

IIOSS konsalting alat, utvrđuje stvarne potrebe za treninzima Vašeg menadžerskog tima u roku od 48 sati.

Pozovite nas da Vam prezentujemo IIOSS konsalting alat u prostorijama Vaše organizacije.

call button

 

Prepoznavanje, planiranje i sprovodjenje inovacija u poslovanju - Uvod u trening

inovacije u poslovanju Inovacije u poslovanju Inovacije u poslovanju

U odlicnoj atmosferi, održan je trening "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju" za 25 menadžera i 70 zaposlenih.
U uvodnom delu treninga, bilo je reci o nacinima prepoznavanja inovacija i inovativnih ideja koje se radaju i kod menadžmenta i kod zaposlenih. Nakon definisanja nacina prepoznavanja inovacija u poslovanju, uz razmenu iskustava i konkretnih inovativnih primera iz poslovanja, usledio je modul u kome su polaznici treninga bili upoznati sa tehnikama ugradivanja inovacija za konkretni svoj poslovni segment.

Planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju - Pauza

Inovacije u poslovanju trening inovacije Inovativno poslovanje

Nakon prvog dela treninga na temu Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju, usledila je pauza za kafu i osveženje. Kafe pauza ne predstavalja ispijanje kafa i uzimanje hrane, vec nastavak treninga, razmenu ideja i znanja, u opušenoj atmosferi.

Kako bi polaznici treninga što bolje razumeli kako da prepoznaju i da spovedu inovativne aktivnosti, organizovali smo radionicu, u kojoj su ucesnici imali konkretan zadatak da inovativnu ideju pretoce na papir, i da je prezentuju.

Komentar ucesnika treninga "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju": "Najkorisniji deo treninga je taj što ste uspeli da ukljucite vecinu ucesnika u komunikaciju, što ste podstakli budenje svesti o inovacijama i što ste imali kreativan nacin prezentacije."

Planiranje inovacija u poslovanju - Radionica

Poslovne inovacije trening inovacije poslovne inovacije

Komentar ucesnika treninga "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju": "Najkorisniji deo treninga je izrada akcionog plana i direktno ucešce svih zaposlenih tokom treninga."

Svaka grupa je odabrala svog predstavnika za prezentovanje svog Akcionog plana za inovacioni projekat, u kome su bile definisane inovativne ideje, strategija, taktika i budžet. Tokom prezentovanja inovativnih ideja, bilo je diskusije sa konsultantima, u kojima su date preporuke za unapredenje akcionog plana.

Komentar ucesnika treninga "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju": "Sve je bilo korisno, a najviše prakticne vežbe, sugestije ucesnika i kako napraviti akcioni plan za neku inovacionu ideju. "

Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju - Zajednicka fotografija
Inovativno poslovanje

Komentar ucesnika treninga "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju": "Potrebno je više konkretnih odgovora na pitanja na koja obuka treba da odgovori, npr. Kako sve to konkretno uraditi u firmi."

Da bi se detaljnije uradila ugradnja inovativnih ideja u preduzece ili u neku organizacionu jedinicu, potrebna je dublja analiza poslovanja po sektorima preduzeca. Prvi od koraka je da se uradi Upitnik za analizu lanca vrednosti u preduzecu. Analiza lanca vrednosti u kombinaciji sa Akcionim planom za inovacioni projekat daje jasniju sliku kako ce inovaciona ideja konkretno biti ugradena u poslovni proces, kako ce finkcionisati, i koja poboljšanja ce biti potrebno sprovesti.

Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju - Ponuda


Ukoliko ste zainteresovani za sprovodenje ovakvog treninga kod vas u preduzecu, za vaše zaposlene, pozovite 064-299-33-78; Zoran Vojvodic, ili se javite na mail kreativne.inovacije1@gmail.com. Dogovoricemo sastanak na kome cemo videti vaše zahteve i potrebe, broja zaposlenih i broja dana tokom kojih je potrebno održati trening. Na osnovu tih informacija definišemo i cenu za izvodenje treninga, koja se krece u rasponu od 400 do 800 eura.

Komentar ucesnika treninga "Prepoznavanje, planiranje i sprovodenje inovacija u poslovanju": "Poželjno je da uvedete takmicarsku aktivnost po grupama, i više pozorišta. Vi i kolega glumite razne situacije, bilo je toga, ali je potrebno još više. "