kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Edukacija zaposlenih

Edukativni treninzi sa temom "Razvoj postojećih i unapređenje novih procesa u preduzeću" i "Definisanje strategija i poslovnih partnera" održani su u okviru IISP projekta (Program integrisane podrške inovacijama). Edukacija zaposlenih za nešto više od 350 predstavnika malih i srednjih preduzeća sa teritorije Srbije održana je u periodu decembar 2012. do novembra 2013. godine. Glavni razlozi za organizovanje ovakvih treninga, koji su bili finansirani od strane EU, bili su da se uradi edukacija zaposlenih u preduzećima na temu unapređenje poslovanja kroz inovativan pristup. Kako bi se zaposleni nakon edukacije, lakše snalazili prilikom suočavanja sa poslovnim izazovima.

Edukacija zaposlenih - trening 1:


Razvoj postojećih i unapređenje novih procesa u preduzeću

U Nišu je održan trening na ovu temu, za oko 60 prisutnih predstavnika malih i srednjih preduzeća. Edukacija zaposlenih je održana u Hotelu Aleksandar sa ciljem da zaposlenih nakon edukacije uspešno primene stečena znanaja i veštine u svome poslovanju. Trening je održan 06.02. i 07.02.2013. godine.

Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih

Angažovani konsultanti na ovoj projektu koji su vodili ovaj trening, bili su Rade Nikolić i Miodrag Kostić, stručni konsultanti koji su na kreativan i inovativan način uradili edukaciju zaposlenih i prikazali u kom pravcu treba razmišljati i kako nastupiti na tržištu sa inovativnim idejama. Tokom ovog dvodnevnog treninga, učenici su imali jako puno pitanja u vezi sa metodologijom treninga koja je korišćenja. Kod edukacije zaposlenih u ovom smislu, korišćena je metodologija inovacionog radara, koja je preuzeta iz Velike Britanije i prilagođena potrebama privrednika u Srbiji.

Edukacija zaposlenih - Trening 2:


Put ka kupcima - Definisanje strategije i poslovnih partnera.


Drugi trening pod nazivom "Definisanje strategije i poslovnih partnera" učesnici su imali prilike da čuju šta je to strategija, kako je kreirati, i kako uspostaviti poslovnu saradnju sa partnerima. Edukacija zaposlenih kod ovog treninga imala je za cilj da odgovori na pitanja kako se odličiti i kako rangirati poslovne partnere, kako uspostaviti kvalitetnu poslovnu saradnju na obostranu korist.

Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih
Tokom ove edukacije zaposlenih održano je i nekoliko blic radionica, u kojima su polaznici imali prilike da prikažu svoje ideje i da zajedno sa konsultantima prodiskutuju da li se njihova biznis strategija razvija u ispravnom pravcu ili treba nešto redefinisati.

Edukaicja zaposlenih - Biznis klinike:


Biznis klinike, tj. poslovne klinike bile su organizovane i sprovedene nakon održanih treninga. Tokom ovih poslovnih klinika, predstavnici preduzeća su razgovarali sa konsultanima jedan na jedan i dobijali konkretne predloge u vezi sa poboljšanjem njihovog poboljšanja.

Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih Edukacija_zaposlenih

Rade Nikolić je preduzetnicima u okviru biznis klinika davao preporuke iz oblasti njegove ekspertize koje pokrivaju organizacioni razvoj preduzeća, unapređenje sistema kvaliteta, povezivanje i udruživanje privrednika, promocija na domaćem i inostranom tržištu proizvoda i usluga.