kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Trening Marketing strategija - Metodologija


Marketing strategija - metodologija treninga

Opis treninga „Marketing plan i marketing strategija poljoprivrednih proizvoda“

Sesija 1 - Trajanje: 90 min.

Marketing plan - uvod i definisanje 
 

Metodologija i opis aktivnosti: Upoznavanje sa polaznicima, teoretsko definisanje pojma, svrhe i značaja kako dobro definisana marketing strategija i dobro urađen marketing plan imaju veliku vrednost za upravljanje preduzećem. Kroz aktivnu diskusiju, treneri će upoznati polaznike sa osnovama definisanja marketing plana, postavljanja ciljeva i rangiranje prioriteta.   

Cilj: Upoznavanje polaznika sa osnovama marketing strategija, utvrđivanja i rangiranje prioriteta, i postavljanje ciljeva.

Marketing plan trening

Fotografija sa uvodnog dela treninga definisanje marketing strategija i marketing plana.

Sesija 2 - Trajanje: 90 min

Marketing plan - koraci u pisanju 

Metodologija i opis aktivnosti: U drugoj sesiji će biti prikazani dobri i loši primeri definisanih marketing strategija. Zajedno sa polaznicima kroz diskusiju, sledi analiza načina uklapanja poslovnih ciljeva kod definisanih marketing strategija, kroz korake koje je neophodno sprovesti kako bi marketing strategija imala pozitivne rezultate. Analiziranje grešaka koje se najčešće javljaju i načine za njihovo izbegavanje.
Podela polaznika u grupe i dodela zadataka u vezi sa izradom marketing strategija i marketing plana.

Cilj: Naučiti kako se piše marketing plan i marketing strategija, kroz sprovođenje potrebnih koraka i izbegavanje najčešćih grešaka.

Marketing plan trening

Fotografija se radionice na temu pisanje marketing plan i marketing strategija

Sesija 3 - Trajanje: 120 min

Marketing plan - analiza i prepoznavanje okruzenja

Analiza: Kako su polaznici napisali marketing plan i kako kroz prepoznavanje okruženja kao osnovu za definisanje marketing strategija mogu unaprediti poslovanje preduzeća.

Metodologija i opis aktivnosti:  Nakon radionice, pristupa se analiziranju marketing strategija, a u diskusiji sa polaznicima sledi njeno upoređivanje, upotpunjavanje i nadograđivanje, sa akcentom na uočavanje i eliminisanje nedostataka koji se nalaze u napisanom marketing planu.

Analiziranje Studije slučaja (Case Study)

Zatim sledi definisanje okruženja i utvrđivanje značaja njenog prepoznavanja kao jedne od osnova za definisanje marketing strategija i marketing plana. Analizom kulturnog, privrednog, ekonomskog okruženja, utvrđuje se važnost prepoznavanja ideja, prilika, opasnosti, pretnji, kako ih iskoristiti i kako blagovremeno reagovati.

Cilj: Finalizacija marketing plana i marketing strategija, koja će biti fokusirana ka određenim ciljnim grupama, u skladu sa zahtevima, potrebama i ciljevima okruženjima.

Marketing plan finalizacija

Fotografija sa finalizacije pisanja marketing plan i marketing strategija.

Napomena: Sve tri sesije treninga, po pitanju sadržaja i vremena trajanja, se mogu prilagoditi u skladu sa zahtevima i potrebama polaznika zaposlenih u određenom preduzeću.

Cena izvođenja treninga Marketing plan i marketing strategija iznosi od 600 do 1600 Eura u zavisnosti od broja polaznika i broja dana izvođenja treninga.

Kontakt: Zoran Vojvodić - 064-299-33-78 - kreativne.inovacije1@gmail.com

Povezane stranice:
- Definisanje strategije i marketing plan
- Marketing strategija i organizacija preduzeća

- Marketing plan i marketing strategija
- Trening veštine prodaje i poslovno pregovaranje