kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Lanac vrednosti Metodologija

Šta je Lanac Vrednosti:


Sve aktivnosti koje obavljate u vašem preduzeću čine jedan Lanac. Aktivnosti funkcionišu i daju određenu vrednosti krajnjem proizvodu. S obzirom da je svaki lanac jak onoliko koliko je jaka i najslabija karika, poželjno je uraditi Analizu Lanca Vrednosti u preduzeću.

Koji je cilj ove analize:

Analizom Lanca vrednosti dobijate jasnu sliku o kvalitetu aktivnosti koje sprovodite u preduzeću. Neke aktivnosti su slabe, slabo funkcionišu, i potrebno ih je pojačati i poboljšati. Ta pobljšanja i unapređenja u smislu bolje organizacije sprovođenja aktivnosti, ili ugrađivanje inovacije u aktivnost, ili ako toj aktivnosti dodate dimenziju rešavanja nekog društvenog problema, sve to se naziva dodavanje "nove vrednosti" aktivnostima.
Kada dodate novu vrednost aktivnostima i krajnji proizvod će imati "veću vrednost". Kada se kaže veća vrednost proizvoda, ne misli se na veću cenu, već da proizvod više vredi i da je kupac raspoloženiji da kupi taj proizvod ili uslugu.

Sinhronizacija aktivnosti:

Da bi firma uspešno funkcionisala, potrebno je da sve aktivnosti budu dobro sinhronizovane. Kroz Analizu Lanca Vrednosti uočava se kako su aktivnosti sinhronizovane, kako su povezane i kakva je njihova komunikacija, i da li su u tom smislu potrebna određena poboljšanja.

Metodologija Analize Lanca Vrednosti:


Za analizu lanca vrednosti u preduzeću, potrebno je da se najpre upoznamo sa "vašim preduzećem", sa poslovima koje obavljate i sa zaposlenim osobljem. Potrebno je da vidimo šta i kako radite, a zatim da zajedno popunimo Upitnik za Lanac vrednosti koji smo kreirali. Za popunjavanje ovog upitnika potrbno je 45 minuta i poželjno je da Upitnik popunimo bez vremenskih prekida, kako bi rezultati bili što verodostojniji.

Nakon popunjavanja upitnika i analiziranja situacije u preduzeću, sastavljamo izveštaj sa održanog sastanka u kome se nalaze zaključci i preporuke šta i kako bi bilo poželjno uraditi za poboljšanje aktivnosti u vašem preduzeće i njihove međusobne komunikacije.

Krajnja odluka o tome šta ćete preduzeti od navedenog u izveštaju je na vama.

Ukoliko ste zainteresovani da uradimo Analizu Lanca Vrednosti u vašem preduzeću, pozovite 064-299-33-78; Zoran Vojvodić; ili pišite na mail
kreativne.inovacije1@gmail.com i pošaljite nam vaše zahteve.
Naši troškovi za sprovođenje Analize Lanca Vrednosti iznose 150 Eura, tu su uračunati putni troškovi, jedan dan analize lanca vrednosti i jedan dan pisanja izveštaja.

Poznati o video izveštaju:

Lanac vrednosti

 

Lanac vrednosti u preduzeću

Lanac vrednosti drugi deo konferencije

 

Predstavljanje Lanca Vrednosti


O Lancu vrednosti, njegovoj svsi, važnosti i načinima sprovođenja, bilo je reči na održanoj SME WEEK 2014. konferenciji u Bačkom Petrovcu.
Detaljnije o održanoj konferenciji možete pogledati na Lanac Vrednosti SME WEEK 2014.
Prezentacija za Lanac vrednosti je urađena u PREZIJU i možete je pogledati klikom na link
Zvanični izveštaj sa održane konferencije možete preuzeti klikom na link: Lanac vrednosti - Izveštaj