kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

Inovativne ideje za Održivi turizam SME WEEK 2014. - Vrnjačka Banja - 28.jun 2014.

Pregled održanih konferencija SME WEEK 2010. - 2015.

Treći po redu SME WEEK u 2014. godini održan je u Vrnjačkoj Banji. U okviru Biznis Samita - Uposlimo Srbiju, u Hotelu Breza, koji je uz Sajam Turizma, hrane i pića, organizovala Etno Kuća Gegula.

Kreativne Inovacije, imale su tu čast i zadovoljstvo da u okviru ovog Biznis Samita, organizuju SME WEEK na temu Inovativne Ideje za Održivi Turizam. Na konferenciji je bilo prisutno 15 učesnika, predstavnika različitih firme iz Sarajeva, Skopja, Novog Sada, Beograda, Vrnjačke Banje. Interesantno je da nije bilo prisutnih iz turističkih organizacija, turističkih agencija, niti iz Opštine Vrnjačka Banja, kao ni iz opština iz okolnih gradova.

inovativne ideje inovativne ideje inovativne ideje

Na konferencije su bile predstavljene teme:

- Google u turizmu - kako primeniti mogućnosti koje nam pruža Google za poboljšanje domaće turističke ponude i kako iskoristiti Google kao platformu za turistički nastup na svetskom tržištu. Učesnici konferencije su imali prilke da prisustvuju "dijalogu iz pakla", u kome su Rade Nikolić i Zoran Vojvodić predstavili, tj. odglumeli dve dijametralno suprotne ličnosti iz prošlog i sadašnjeg vremena.

inovativne ideje inovativne ideje inovativne ideje

Tokom ovog performansa polaznici konferencije upoznati su sa novim pravilima koja je postavio Google na globalnom nivou i kojima je potrebno da se svi prilagodimo, kako bismo opstali u poslovima kojima se bavimo.

Napravljen je video izveštaj sa ovog događaja, a tu je i prezentacija u PREZI-ju, koje možete pogledati na ovoj stranici.

 


Nakon uvodnog dela i prezentovanja Googla u turizmu, polaznicima konferencije je predstavljen IIOSS alat za procenu vrednosti preduzeća

organizaciona terapija organizaciona terapija organizaciona terapija

- IIOSS - metodologija, koju je polaznicima konferencije predstavio gospodin Emir Medanhodžić direktor konsalting kompanije ProBeneFit Consulting iz Sarajeva, izgrađena je na osnovu tridesetogodišnjeg konsalting iskustva iz Japana i SAD-a. Ova američko-japanska metodologija, predstavlja on-line alat, prilagođen "našem" podneblju, pomoću koga se procenjuje vrednost preduzeća u organizacionom smislu. Svrha postojanja ovog alata je da dijagnostifikuje trenutno stanje u kompaniji i pruži konkretna rešenja koje je potrebno da preduzme menadžment preduzeća kako bi ojačao ili učvrstio svoju poziciju na tržištu.

organizaciona terapija organizaciona terapija organizaciona terapija

IIOSS alat se sastoji iz Organizacionog profilisanja, pomoću koga se procenjuje u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi preduzeće i kakvo je zdravlje kompanije. Od velike je važnosti da menadžemnt preduzeća shvati da rešenja za uspešno poslovanje u jednoj životnoj fazi nisu dobra za narednu fazu u životnom ciklusu. Pomoću IIOSS alata definiše se nivo zdravlja kompanije, da li se nalazi u zelenoj fazi (odlično zdravlje), žutoj fazi (prihvatljivo zdravlje, s tim što je potrebna intervencija) ili crvenoj fazi (loše zdravlje i potrebna je hitna intervencija). Imajući u vidu ova saznanja o zdravlju kompanije, menadžemnt preduzeća se može kvalitetnije pripremiti za nadolazeće promene.

organizaciona terapija
Pogledajte DETALJNIJE O IIOSS metodologiji

IIOSS Power Point Prezentaciju možete preuzeti OVDE.

Pored Organizacionog profilisanja, ovaj alat pruža i Profilisanje menadžmenta, koji pomaže u otkrivanju stila upravljanja u kompaniji. Suština menadžment profilisanja je da se kroz IIOSS alat ustanovi kom tipu ličnosti pripadaju menadžeri preduzeća i da upravljači tim bude sastavljen od ljudi različitih tipova kako bi se međusobno dopunjavali. U zavisnosti od životnog doba u kome se nalazi preduzeće, potrebno je formirati i tim ljudi sa odgovarajućim karakteristikama ličnosti. IIOSS alat vam pruža ovu mogućnost, da definišete najbolji upravljači tim u skladu sa trenutnim zdravstvanim stanjem vašeg preduzeća.

organizaciona terapija organizaciona terapija organizaciona terapija

Treći sastavni deo IIOSS alata predstavlja Transformacioni konsalting. Na osnovu utvrđenog zdravlja kompanije, profilisanja menadžmenta, željenog i stvarnog stanja u kompaniji, potrebno je sve to usaglasiti i eliminisati disharmonije među entitetima od kojih se sastoji preduzeće (zaposleni, zadaci, okruženje, uprava, cilj, nagrade, tržište, tehnologija, novac, informacije).

Nakon prezentacije IIOSS alata i mogućnosti koje ovaj alat pruža, predstavljeni su EU principi kvalitetnog turizma.

EU je objavila 20.02.2014. godine predlog principa za razvoj kvalitetnog turizma. Nakon tri godine analize i prikupljanja povratnih informacija, ustanovljeno je da se najviše pažnje mora posvetiti obuci osoblja na svim nivoima, kako bi pružili što kvalitetniju uslugu. Poželjno je da se ponuđači turističkih aranžmana posvete starijoj populaciji stanovnika EU, koji predstavljaju odličnu tržišnu nišu za popunjavanje tzv. vansezonske turističke ponude.

Hvala svima koji su se odazvali pozivu za ovaj treći po redu SME WEEK u 2014.godini.

Vidimo se na nekom narednom okupljanju :-)

Pogledajte ostale SME WEEK manifestacije