kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Šta je hasap ?

Najjednostavniji odgovor na pitanje Šta je hasap, je dokumentovano "pokrivanje" svega što radite u svom objektu po pitanju upravljanja bezbednošcu hrane. Najpre snimamo situaciju u vašem objektu, dajemo preporuke za poboljšanje poslovanja po hasap sistemu, a zatim krecemo sa radom. Hasap sistem prilagođavamo Vašim potrebama u roku od mesec ipo dana. haccp klijenti

call button

Hasap - Šta je to ?

HACCP sistem za bezbednost hrane, je pisani program koji se sprovodi tokom svih procesa prijema, pripreme i serviranja (ili pakovanja) prehrambenih proizvoda.
Uvodjenje haccp sistema predstavlja dokumentovanje svega što radite u ugostiteljskom objektu u procesu pripreme proizvoda.

U suštini, možete me pozvati kako bih vam telefonom objasnio Šta je hasap, koja je procedura implementacije, koliko traje proces i koliko košta.

 

šta je hasap

HASAP sistem - CENA I VREME


Cena za uvođenje hasap sistema se kreće između 600 i 1000 eura (od 4-6 rata). Plaćanje preko žiro računa organizacije.

Potrebno je oko mesec ipo dana, zavisi od obima posla, broja zaposlenih, broja objekata i sl...

 

 

Šta je hasap i zašto je potreban ?

Da bi hrana ili proizvodi u objektu bili zdravstveno bezbedni.
Uvodjenjem ovog sistema obezbeđuje se veće zadovoljstvo korisnika, eliminišu se rizici kontaminacije, osigurava da se racionalno koriste resursi.

Šta se konkretno dobija uvodjenjem hasap sistema?

Uvodjenjem haccpa dobija se plan koji funkcioniše. To je živ sistem, a ne mrtvo slovo na papiru. Dobijaju se bezbedani proizvodi, disciplina i red u objektu, bolji poslovni odnos između poslodavca i zaposlenih.
Haccp sistem je usaglašen sa zakonom o bezbednosti hrane Republike Srbije.

Pored zakonske obaveze koja je na snazi od juna 2011.godine, ovim sistemom uređujete vaše poslovanje. U haccp sistemu se jasno može definisati ko je u objektu odgovoran za koji deo posla. Kroz ovaj sistem, definišemo matricu odgovornosti, tako da se za bilo koji korak tokom nabavke, prijema, skladištenja, prerade, pakovanja i eventualnog transporta gotovih proizvoda, jasno i precizno može utvrditi ko je odgovoran za koji korak.

Kupci vam verovatno neće tražiti organiozacionu šemu preduzeća tj. vaše organizacije, s tim što je jako poželjno da je imate. Mi pružamo uslugu pomoći u definisanju organizacione šeme, ukoliko nemate vremena ni kapaciteta da je sami definišete. Glavno pitanje koje se organizacionom šemom rešava je Ko je zadužen za određeni deo posla ukoliko je glavna odgovorna osoba odsutna iz nekih nepredviđenih razloga.

HASAP oprema i značaj njene uloge


Bilo je velikih zabluda po pitanju instaliranja neophodne opreme u objektima. Najpre su bile aktuelne antibakterisjke pločiće, pločice do vrha zida, specijale česme zapranje ruku. Danas se situacija iskristalisala i zaključak je da ne ulažete više novca nego što imate. Pločice treba da su do one površine zida dokle se zid zaprlja tokom pripreme hrane. Pločice treba da su svetle boje, lako perive i netoksične. Osvetljene u objektu treba da je u onoj meri koja omogućava zaposlenima lagani rad. Ventilacija je potebno da bude ili prirodna (takozvana promaja) ili da su instalirane haube za ventilaciju.

Pod treba da bude lako održiv bez toksičnih materija. Odnosno, sve što se može naći na tržišu Republike Srbije je legalno pod uslovom da su ti materijali predviđeni za prehrambenu industriju. Radni stolovi, ne moraju biti od prohrma. Može drvena površina, pod uslovom da je uredno održavana, tj. hoblovana kako bi eliminisali mogućnost da se parče drveta odlomi i nađe u proizvodu. Ovo se najviše tiče pekarskih radionica po pitanju pravljenja bureka.

Uglovi između poda i zidova treba da budu takvi da se lako čiste i održavaju. Najpre je bilo obavezno da uglovi budu pod 60 stepeni, međutim u praksi se pokazalo da se lakše čiste i održavaju ukoliko su pod pravim uglom, odnosno pod uglom od 90 stepeni. Za državnu kontrolu uvedenog haccp sistema nadležna je poljoprivredna inspekcija. Prilikom planirane posete, nadležni inspektor je u obavezi da vam se najavi telefonom. Ovo je definisano i prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, Sl. glasnik 36/2015 član 17. Prilikom posete, inspektor koristi definisanu ček listu i prema njoj određuje procenat rizika po zdravstvenu bezbednost hrane. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, inspektor daje određeni rok za otklanjanje neusaglašenosti. Predviđa se rok u najvećem broju slučajeva do 90 dana. Inspektor kontaktira definisanog haccp lidera koji je prijavljen tj. upisan u Centralni registar Ministarstva Poljoprivrede. Pružamo pomoć oko upisa u Centralni Registar tokom uvođenja sistema.

Šta je Hasap i koje su odgovornosti i obaveze svih zaposlenih


Po pitanju odgovornosni u hasap sistemu, vrlo je lako i jednostavno ukoliko imate veći broj zaposlenih. U takvim slučajevima je lako definisati ko se bavi nabavkom, u zavisnoti da li je nabavka centralizovana ili decentralizovana, ko prima i kontroliše sirovine (integritete tj. štećenost pakovanja, rok trajanja, naziv dobavljača, primeljnu količinu i slično). Proces skladištenja je jako bitan i u većini slučajeva predstavlja kritičnu kontrolnu tačku (KKT), gde je jako bitno da svi rashladni uređaji imaju odgovarajuće termometre pomoću kojih je moguće u svakom trenutku utvrditi temperaturu frižidera ili zamrzivača.

Merenje temperature se može obavljati jednom ili više puta dnevno, što zavisi od vrste posla koji obavljate i od broja rashladnih uređaja. U slučaju da ste malo preduzeće, i da imate dve do tri zaposlene osobe, onda se sistem odgovornosti svodi na jednu osobu koja će preko odgovarajuće ček liste kontrolisati ispravnost uređaja i redovnost u vođenju listi zapisa.

Slične stranice:
- hasap sistem
- uvodjenje hasapa