kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

 

Ekonomsko zdravlje kompanije - IIOSS konsalting alat

flag


Neka Vaša kompanija bude zdravija i bolja od konkurencije.

IIOSS konsalting alat utvrđuje ekonomsko zdravlje kompanije, precizno definiše u kom životnom dobu se nalazi Vaša kompanija i kako je pripremiti za prelazak u narednu fazu poslovanja.

Nakon popunjavanja on-line upitnik (oko 150 pitanja), dobijate detaljan prikaz trenutnog stanja u Vašoj kompaniji.

Detaljne karakteristike Vaše kompanije, sa preporukama za poboljšanje dobijate u formi izveštaja, u roku od 48 sati, koje vam prezentujemo i zajedno sa Vama analiziramo.

ekonomsko zdravlje kompanije

U kom životnom dobu se nalazi Vaša kompanija
  question

 

Utvrdite vitalnost Vaše kompanije

Simptomi ekonomskog zdravlja

Organizacionom terapijom merimo osnovne simptome zdravlja Vaše kompanije.

Detaljno ih prezentujemo i dajemo preporuke za definisanje prioriteta u rešavanju problema.

Pomažemo Vam da donesite ispravne strateške odluke u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem Vaše kompanije.

ekonomsko zdravlje

Kakvo je gledište direktora u odnosu na menadžment

Uporedite gledište menadžmenta sa gledištem direktora kompanije.

Neslaganja u doživljavanju organizacije su normalna i treba im se posvetiti, kako ne bi prerasla u problem.

 

iioss glediste direktora

Dozvolite mi da Vam u prostorijama Vaše kompanije, u 60 minuta, prezentujem kako funkcioniše
IIOSS konsalting alata i šta konkretno dobijate njegovom primenom

iioss

Jednostavno i moćno definišite prioritete u rešavanju problema.

Sagledajte Vašu kompaniju kroz četiri osnovna aspekta delovanja:
- Struktura; - Misija; - Kultura; - Odgovornost

Ovo je samo jedan mali segment onoga što nudi ovaj alat.

call button


Detaljni izveštaj "anatomske mape" Vaše kompanije prikazuje svaku od 10 najvažnijih funkciju u
životnom ciklusu.

iioss izvestaj iioss grupni izveštaj

Skenirajte Ekonomsko zdravlje Vaše kompanije - uradite organizacionu terapiju

Kontaktirajte me kako bismo ugovorili sastanak.

Zoran Vojvodić; +381 64 299 33 78;

Pogledajte:
- Skeniranje menadžerskog tima
- Koristi za HR sektor
- Reference