kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Skenirajte Vaš menadžment tim - vodeću snagu kompanije - učinite da Vaša kompanija bude zdravija i bolja od konkurencije. flag

 

call button

Skeniranje menadžerskog tima - IIOSS konsalting alat

Koja podešavanja je potrebno uraditi u Vašoj kompaniji ?

Od kojih ljudi možete formirati najpribližniji idealni tim ?

Na koje aktivnosti trošite previše energije ?

Ovo je samo jedan mali segment onoga što nudi IIOSS konsalting alat.


Koji je Vaš organizacioni stil ?

iioss

IIOSS konsalting alat utvrđuje organizacioni stil svakog menadžera posebno.

Menadžeri popunjavaju on-line upitnik (oko 120 pitanja), a na osnovu odgovora IIOSS definiše kom tipu ličnosti pripada svaki od menadžera vašeg tima.

Detaljne karakteristike ličnosti, sa preporukama za poboljšanje dobijate u formi izveštaja,
u roku od 48 sati, koje vam prezentujemo i zajedno sa Vama analiziramo.

osi


Organizacioni stil predstavlja zbir personalnog stila i uticaja okruženja

Personalni stil

Merimo četiri ključna faktora ličnosti na skali od 0 do 100.

Detaljno prezentujemo karakteristike svakog od njih i dajemo preporuke za unapređenje stila ličnosti.

U zavisnosti od rezultata utvrđujemo i liderske sposobnosti svakog menadžera.

 

personalni stil

Uticaj organizacije

Svaka organizacija ima svoja pisana i nepisana pravila, formalnu i neformalnu strukturu, osobine, navike i vrednosti koje neguje.

Organizacija u većoj ili manjoj meri utiče na ponašanje svakog menadžera.

Pomoći ćemo Vam da uradite harmonizaciju ključnih faktora u poslovanju Vaše kompanije.

uticaj organizacije

 

call button

Prezentacija IIOSS konsalting alata - u Vašoj kompaniji

U sat vremena objasnićemo Vam kako funkcioniše ovaj alat i šta konkretno dobijate njegovom primenom.

Nakon skeniranja, dobijate detaljne izveštaje, a mi Vam dajemo preporuke za unapređenje poslovanja.

 

aktivnosti grupe toplotna mapa

 

Pogledajte:
- Skeniranje ekonomskog zdravlja kompanije
- Koristi za HR sektor
- Reference