kreativne inovacije images
Početna Konsalting usluge O nama Klijenti Projekti SME WEEK 2010.-2015. Poslovna putovanja Konferencije i poslovni skupovi

 

Koristi za HR sektor od skeniranja menadžmenta pomoću IIOSS konsalting alata


Ne trošite novac na treninge (soft skills) - najpre uradite skeniranje menadžment tima


- Da proverimo da li su pravi ljudi na pravim mestima - job matching,

- Da utvrdimo koje radno mesto odgovara datom profilu,

- Da najpre vidimo koje su jake, a koje slabe strane Vaših menadžera i da te slabe veštine usavršimo,

- Da vidimo kako se Vaši menadžeri "slažu" u timu (toplotna mapa),

- Da vidimo kako da formiramo idealne timove za strateške poslove (Uprava) ili kratkoročne timove za pojedine radne grupe ili komisije ...

Na osnovu ovih rezultata I analiziranja, možemo vam pomoći u organizacionom razvoju organizacije. Na primer ako nemate adekvatne opise poslova, ili adekvatnu organizacionu šemu, ili sistem odgovornosti I načine izveštavanja, podnošenja izveštaja I slično.
Analiza ekonomskog zdravlja kompanije I potencijala zaposlenih, omogućava da stabilizujete ono što već imate, a sve sitne ili krupne neusaglašenosti da popravite.
Konkretna korist za HR menadžment je što  u roku od 24 h od trenutka popunjavanja IIOSS upitnika od strane zaposlenih dobijate rezultate sa konkretnih I detaljnim objašnjenjima. Nakon toga, zajedno sa HR sektorom, radimo analizu dobijenih rezultata I definisanje preporuka za poboljšanje.

Ovo je samo mali deo onoga što IIOSS konsalting alat nudi ...

iioss toplotna mapa
Skenirajte Vaš menadžment tim - vodeću snagu kompanije - učinite da Vaša kompanija bude zdravija i bolja od konkurencije.

Zoran Vojvodić; +381 64 299 33 78;

Pogledajte:
- Skeniranje ekonomskog zdravlja kompanije
- Skeniranje menadžerskog tima
- Reference